Literatúra zaoberajúca sa otázkami rôznych oblastí kresťanského života.